spacer document image 1 spacer2
Stanset hver femte byggeplass
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Oslo kemnerkontor og NAV Kontroll gjennomførte i slutten av mai flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. Det ble funnet en rekke mangler.

Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på fem byggeplasser, inndro ni byggekort og ga 29 pålegg om manglende byggekort. I tillegg er det blitt innhentet informasjon fra alle arbeidstakerne om lønn og øvrige arbeidsvilkår. Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant. NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel.

 

Du kan lese mer om resultatene av dette fellestilsynet hos Arbeidstilsynet.